Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας από το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας”Πάνος Μυλωνάς” στον αύλειο χώρο του σχολείου και συμμετείχαν σε προσημειώσεις με θέμα: “Η ζώνη σώζει ζωές”.