Ρητορική

Συμμετοχή σε αγώνες ρητορικής τέχνης στα Εκπαιδευτήρια “ΠΛΑΤΩΝ”

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Ανδρίτσου Ευαγγελία