Έργα των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας

Τα έργα φιλοτέχνησε η μαθήτρια της Γ΄ τάξης Υακίνθη Μόρτζου