Ενημέρωση γονέων σχετικά με την τοποθέτηση Ψυχολόγου στη Σχολική Μονάδα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας τοποθετήθηκε Ψυχολόγος, η κα Κουκλουμπέρη Δέσποινα. Θα βρίσκεται στο σχολείο  κάθε Τρίτη και ώρες από 09.00 έως 13.25, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Ο ρόλος της θα είναι υποστηρικτικός, ενημερωτικός και συμβουλευτικός προς τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.Έτσι, θα παρέχει εντός του σχολείου και στο πλαίσιο του ανωτέρω ωραρίου ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές και στις οικογένειές τους, σε ατομική ή ομαδική βάση με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας συνολικά.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί της, στέλνετε μήνυμα στο e-mail του σχολείου 1gympapagou@sch.gr αναγράφοντας αναλυτικά τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, τμήμα, και το κινητό σας τηλέφωνο), την ημέρα και την ώρα που προτείνετε για το ραντεβού σας.

Για ατομική συνάντηση με τους μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης δήλωσης γονικής συναίνεσης. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ