Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Συνδυαστικό σενάριο Ρομποτικής – Αλυσιδωτή αντίδραση με Arduino IDE, S4A και LEGO Mindstorms EV3 !

Την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 τα μέλη της ομάδας Ρομποτικής υλοποίησαν ένα πρωτότυπο σενάριο στο οποίο συνδύασαν υλικό και λογισμικό με τα οποία είχαν ασχοληθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Arduino IDE, Scratch for Arduino και LEGO Mindstorms EV3 προγραμματίστηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε η έξοδος του ενός να γίνεται είσοδος για το άλλο σε συγκεκριμένη σειρά. Το πρώτο Arduino προγραμματισμένο στο IDE έδινε την εκκίνηση με κόκκινα και πράσινα φώτα LED όπως στους αγώνες της Formula 1. Ένα ρομπότ βασισμένο στο EV3 σε αναμονή, διάβαζε με τον αισθητήρα χρώματος το LED πάνω από το οποίο βρισκόταν. Με την αλλαγή του χρώματος του LED σε πράσινο, το EV3 έκανε μεταβολή και κατευθυνόταν προς ένα breadboard με αισθητήρα κλίσης πάνω του. Το breadboard ήταν συνδεδεμένο σε Arduino το οποίο με τη σειρά του ήταν συνδεδεμένο με ένα laptop που είχε ενεργοποιημένο το S4A σε αναμονή. Το EV3 έριχνε το breadboard, ο αισθητήρας κλίσης πάνω του έδινε σήμα στο S4A και στην οθόνη του laptop ενεργοποιούνταν οι κινούμενες εικόνες με τα πυροτεχνήματα και τη φωτογραφία της ομάδας, γεμίζοντας με ενθουσιασμό την αίθουσα.

Ολοκληρώνοντας το σενάριο, τα μέλη της ομάδας ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο την επέκταση του σεναρίου με την προσθήκη της πλατφόρμας Edison στην αλυσιδωτή αντίδραση που σχεδιάστηκε.

Στις προσπάθειές τους οι μαθητές καθοδηγήθηκαν από τους καθηγητές τους κ. Βαμβακάρη Μ. – Πληροφορικό και κ. Καλέμη Γ. – Φυσικό.