2022-23 Διδάσκοντες

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΚοσμάτου Αγγελική-Γεωπόνος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΝικολακοπούλου Καλλιόπη
Παπαγιαννούλης Κων/νος
ΘΕΟΛΟΓΟΙΝικολακοπούλου Καλλιόπη
Παπαγιαννούλης Κωνσταντίνος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΔεβετζή Βάια
Μητσικώστα Αικατερίνη
Μπράζα Μαρία
Οικονόμου Φανή
Παπουτσή Γεωργία 
Αποστόλου Αναστασία Κάντα Ελένη
Ανδρίτσου Ευαγγελία
Κρητικοπούλου  Σωτηρία
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΔαληβίγκας Κων/νος
Γκιουμέ  Κωνσταντίνα
Κουζούλα Βασιλική
ΦΥΣΙΚΟΙΜάτζος  Λεωνίδας
Χαραλαμποπούλου  Κων/να
ΧΗΜΙΚΟΙΚυπριανίδης  κων/νος
Μούκας  Αθανάσιος
ΑΓΓΛΙΚΩΝΚαραλή Φανή
Στούμπου  Ιωάννα
ΓΑΛΛΙΚΩΝΠαληού Ειρήνη
Καντιδάκη Μαρία
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝΚαραθανάσης  Χριστόδουλος
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝΚεχαγιόγλου Βασιλική
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚαραθανάσης Χριστόδουλος
Ιωάννου  Άννα
Μπούρμπουλας  Ιωάννης
ΝΟΜΙΚΟΣΤροχαλάκη Μαρία
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΜουσέ Παρασκευή
ΜΟΥΣΙΚΗΣΚαλογεροπούλου Χριστοδούλη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΕυσταθίου Καλυψώ
Φλουρεντζου  Γεωργία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚάντζαρης Δημήτριος
 Μέξης  Σπυρίδων
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΝταβατζή Θεοδώρα
Δημητρόπουλος  Χρήστος
Κονέ Αικατερίνη
Μπουζάνη Εύα
Σμυρνή Μαρία
Ρίζου Φαιδώρα