2022-23 Υπεύθυνοι τμημάτων

ΤΜΗΜΑΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α1ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α2ΜΠΡΑΖΑΜΑΡΙΑ
Α3ΜΟΥΣΕΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α4ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΦΑΝΗ
Α5ΓΚΙΟΥΜΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
   
Β1ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β2ΜΕΞΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
Β3ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β4ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Β5ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
   
Γ1ΚΑΡΑΛΗΦΑΝΗ
Γ2ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
Γ3ΚΑΝΤΑΕΛΕΝΗ
Γ4ΠΑΛΗΟΥΕΙΡΗΝΗ – ΕΡΜ
Γ5ΚΟΥΖΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ