Βασικές αρχές λειτουργίας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο στα παιδιά σας και κάθε ευτυχία.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι μας θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη μόρφωση των μαθητών μας προσφέροντάς τους γνώσεις, παιδεία και πλούσια σχολική ζωή.

Με την επιστολή αυτή επιθυμούμε να ξεκινήσουμε μια καλή συνεργασία μαζί σας, διότι μόνο με τη βοήθειά σας θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές αρχές που περιέχονται στον κανονισμό του σχολείου μας, απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία του.

Προσέλευση – αποχώρηση μαθητών/τριών

Η προσέλευση των μαθητών/τριών θα γίνεται από τις 8.00 μέχρι τις 8.10. . Η προσέλευση των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να είναι έγκαιρη  κατά την είσοδό τους στις τάξεις κάθε διδακτική ώρα.

Οι απουσίες λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης στην τάξη δε δικαιολογούνται. Σημειώνεται ότι οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν από το μάθημα χωρίς άδεια. Επίσης δεν αποχωρούν από το σχολικό χώρο πριν τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας χωρίς έγκριση από τη διευθύντρια της σχολικής μας μονάδας.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του σχολείου, θα σας ανακοινώσουμε τις ημέρες και ώρες που θα μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο, προκειμένου να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς, για να ενημερώνεστε για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας από τους διδάσκοντες.

Επίσης θα μπορείτε να ενημερώνεστε για σχολικά θέματα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας (1gympapagou.gr).

Εμφάνιση και συμπεριφορά

Η καθαριότητα, η εμφάνιση και η συμπεριφορά των μαθητών/τριών αποτελεί πρωτίστως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας και οφείλεται να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων

Οι χώροι του σχολείου είναι ανάγκη να διατηρούνται καθαροί και να μην καταστρέφονται. Σε περίπτωση τυχόν καταστροφής, οι υπαίτιοι θα αναλαμβάνουν την αποκατάστασή τους.

Κινητά τηλέφωνα

Οι μαθητές/τριες, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006 και 100553/Γ2/04-09-2012 του Υπουργείου Παιδείας, δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ23Α΄) σχολικές κυρώσεις. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979(ΦΕΚ23Α΄) σχολικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο του σχολείου.

Επίσης δεν επιτρέπονται η ακούσια και χωρίς άδεια φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο, τυχόν δε παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς.

Κάπνισμα

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς και στους υπαίθριους χώρους του σχολείου βάσει του Ν.3868/2010 και της εγκυκλίου 120995/30-9-2010 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και πειθαρχικά από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Αλκοόλ- Ουσίες

Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδρομών. Η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται από το νόμο και αποτελούν παράπτωμα που ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς.

Σχολικές εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή των μαθητών/τριών συνεπάγεται καταχώριση απουσιών.Εξαιρούνται οι εκδρομές με μεταφορικό μέσο για τις οποίες ζητείται σχετική άδεια συμμετοχής από τους γονείς ή κηδεμόνες.

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του μαθητή/τριας αν είναι ενήλικοι ή και των δύο γονέων τους ή του νόμιμου κηδεμόνα τους αν είναι ανήλικοι. Η δήλωση υποβάλλεται στο διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στην υπεύθυνη δήλωση το γνήσιο της υπογραφής των γονέων ή κηδεμόνων θα βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα και θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. Επισημαίνεται στην παραπάνω εγκύκλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Συντάγματος το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές/τριες και διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες. Η ισχύς της απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου

Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στο Δημοτικό και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

Παράλληλη στήριξη

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 87238/Γ6?04-06-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Σημείωση

  • Οι γονείς των μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους για το σχολικό έτος 2023-24 παρακαλούνται να τακτοποιήσουν άμεσα αυτή την εκκρεμότητα.
  • Επίσης παρακαλούμε το ατομικό δελτίο υγείας που αφορά τους μαθητές της Α΄ τάξης να επιστραφεί συμπληρωμένο και να παραδοθεί από τους μαθητές στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής

                                                                                                              Από την Διεύθυνση