Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διευθύντρια :Κοσμάτου Αγγελική, ΠΕ78
Υποδιευθύντρια :Νικολακοπούλου Καλλιόπη, ΠΕ01
Υποδιευθυντής :Παπαγιαννούλης Κωνσταντίνος, ΠΕ01
Ταχυδρομική διεύθυνση :Κύπρου και Ιωνίας 4
TΚ:15669 Παπάγου
Τηλέφωνο  :2106540786
Ηλεκτρονική διεύθυνση :1gympapagou@sch.gr

Εντοπισμός σχολείου στον χάρτη