Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Mονάδας&Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου