2022-23 Περιβαλλοντικές δράσεις

Παρουσίαση

Μια μικρή αναδρομή στις δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπου ως περιβάλλον νοείται τόσο το εξωτερικό, όσο και οι συνέπειες της επίδρασης του ανθρώπου σε αυτό. Οι δράσεις είχαν ως βασικούς συντελεστές τους μαθητές των τμημάτων Β3 και Γ5 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις:

Κοσμάτου Αγγελική

Νικολακοπούλου Καλλιόπη

Φλουρέντζου Γεωργία

Τροχαλάκη Μαρία.