Πείραμα του Ερατοσθένη

Μέτρηση της ακτίνας της Γης

Στις 20 Μαρτίου 2017 στο 1ο Γυμνάσιο Παπάγου θα διοργανωθεί το πείραμα της μέτρησης της ακτίνας της Γης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ερατοσθένη (276 π.Χ. – 194 π.Χ.)

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και στις 12:32 μετρήθηκε η σκιά ενός κατακόρυφου στύλου, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες μετρήσεις από τις 11.00 έως και τις 13.25. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι η σκιά είχε την κατεύθυνση Βορά – Νότου με τη χρήση μαγνητικής πυξίδας.

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η περίμετρος της Γης είναι 41.067 km.