Συνάντηση σχολικών Ρητορικών ομάδων

Συμμετοχή του σχολείου μας στη “Συνάντηση σχολικών Ρητορικών ομάδων” στις 24 Φεβρουαρίου στο 1ο ΓΕΛ Χολαργού