Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 η συνάντηση της ομάδας είχε διαθεματικό ύφος. “Τα πάντα ρει…” ήταν η φράση του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Ηράκλειτου η οποία έγινε αφορμή για να εξηγηθεί στους μαθητές η χρήση των μεταβλητών στον Προγραμματισμό και η εφαρμογή τους στη διαχείριση των δεδομένων (οπτικών, ηχητικών, κλπ.) που εισέρχονται στους αισθητήρες των ρομπότ αφού πρώτα μετατραπούν σε ηλεκτρικά σήματα.

Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι δυνατότητες των δύο αισθητήρων φωτός του ρομπότ Edison οι οποίοι καθόριζαν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τον προγραμματισμό τους. Σε ένα από τα σενάρια που υλοποίησαν οι μαθητές τα ρομπότ ενεργοποιούσαν το ηχείο τους όταν η ποσότητα φωτός που ανιχνευόταν ξεπερνούσε ένα όριο,  σε ένα άλλο σενάριο τα ρομπότ προχωρούσαν στον διάδρομο και ενεργοποιούσαν τα φώτα όταν το φως αυξανόταν, ενώ αλλού τα ενεργοποιούσαν όταν το φως μειωνόταν. Τέλος κάποια από τα ρομπότ προγραμματίστηκαν να σταματούν όταν ανιχνευόταν χαμηλός φωτισμός ενώ άλλα να ακολουθούν το φως αξιοποιώντας τις διαφορές του φωτός που εισερχόταν στον αριστερό και τον δεξιό αισθητήρα.

Στις προσπάθειές τους οι μαθητές καθοδηγήθηκαν από τους καθηγητές τους κ. Βαμβακάρη Μ. – Πληροφορικό και κ. Καλέμη Γ. – Φυσικό.