Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 ασχοληθήκαμε με τα πολύχρωμα LEDs που λειτουργούν με βάση το χρωματικό μοντέλο RGB. Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας των RGB LEDs και τη σωστή διασύνδεσή τους με τις θύρες του Arduino μέσω των breadboards. Στη συνέχεια υλοποίησαν απλά σενάρια διαχείρισης των συγκεκριμένων LEDs σε συνεργασία με το λογισμικό S4A, καταφέρνοντας να χρωματίσουν ηλεκτρονικά την αίθουσα.

Στις προσπάθειές τους οι μαθητές καθοδηγήθηκαν από τους καθηγητές τους κ. Βαμβακάρη Μ. – Πληροφορικό και κ. Καλέμη Γ. – Φυσικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα Arduino μπορείτε να βρείτε εδώ, για το S4A εδώ και για τα σενάρια εδώ.