Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 τα Edison επέδειξαν τις ικανότητές τους στην εκτέλεση εντολών με βάση τα εξωτερικά ακουστικά ερεθίσματα καθώς και στην αποφυγή εμποδίων. Oι μαθητές τα προγραμμάτισαν αρχικά να εκτελούν κινήσεις ή να αναβοσβήνουν τα φώτα τους κάθε φορά που τους έδιναν το σύνθημα χτυπώντας παλαμάκια ή χτυπώντας την επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκονταν. Η ενεργοποίησή τους γινόταν με τη βοήθεια του αισθητήρα ήχου που διαθέτουν στην κεντρική τους πλακέτα. Στη συνέχεια τα προγραμμάτισαν να αποφεύγουν τα εμπόδια που βρίσκονταν σε διάφορα θέσεις, ενεργοποιώντας τους αισθητήρες απόστασης IR που διαθέτουν και που όπως θα δούμε αργότερα μπορούν να λειτουργήσουν και για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ρομπότ Edison. Στις προσπάθειες τους οι μαθητές καθοδηγήθηκαν από τους καθηγητές τους κ. Βαμβακάρη Μ. – Πληροφορικό και κ. Καλέμη Γ. – Φυσικό.