Πασχαλινό παζάρι

Την Τετάρτη  13  Απριλίου 2022 διοργανώθηκε  στο Σχολείο  το πασχαλινό μας παζάρι με έργα

μαθητών μας    και  τη συμμετοχή   ΑΜΕΑ  από  τη  δράση biohability, η οποία  γίνεται σε

συνεργασία με το Δήμο.

Η συμμετοχή των γονέων ήταν πολύ μεγάλη.